UNC Pelaajat 2021

Oscar Berndtsson
Marko Finne
Henri Juote
Juho Jäntti
Onni Kuokkanen
Mikko Lankinen
Teemu Rehmonen
Aleksi Riiheläinen
Robert Johnson
Karri Salonen
Olli Savinen
Anselmi Siltala
Ville Suonperä
Simo Takanen
Tuukka Tuovinen
Otto Laakkonen
Lauri Sundell
Eetu Päiväniemi
Teemu Lintunen
Henri Nordström
Julius Sarimo
Magnus Riihimäki
Jukka-Pekka Ahonen
Mika Ilander
Jari-Antti Jääskeläinen
Mikko Sirviö
Saku Klemola
Mikko Finne

Päivitetty 31.10.2020